Vormingsmoment (begeleider)

Nieuwe reglementering vanaf 12 maart 2020

De Raad van State heeft op 12/03/2020 het besluit van de Vlaamse regering vernietigd waarin  begeleiders

verplicht een vormingsmoment moeten volgen.

Het probleem was een bevoegdheidszaak.

Hierdoor bent U niet meer verplicht om het vormingsmoment te volgen.

Het voorlopig rijbewijs 36M kan zonder vormingsattest worden aangevraagd op het stadhuis/gemeentehuis.

 

Voorwaarden voor de begeleider :

- ingeschreven zijn in België en drager zijn van een identiteitskaart, afgegeven in België.

- sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt)

- niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen e voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd

- behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs vermeld staan binnen het jaar voor de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs.  Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner

 

 

Bron : GOCA (www.goca.be)

Infobrochure praktisch rijexamen cat. B : http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/brochures/Doc_133-AAN_B_NL_VLA2.PDF

 

 

 

LocatieDatumLocatieDatum