Vormingsmoment (begeleider)Vanaf 1/10 /2017 wijzigt de wetgeving en dienen begeleiders een verplicht vormingsmoment (3 uur) te volgen in een erkende rijschool.

Deze nieuwe regeling geldt enkel voor het voorlopig rijbewijs dat wordt aangevraagd vanaf 1 oktober.

Na afloop van het vormingsmoment ontvangt iedere begeleider een attest (dit blijft 10 jaar geldig en kan dus meerdere malen gebruikt

worden).

Met dit attest kunnen ze worden toegelaten als geldig begeleider.

Meer info betreffende het vormingsmoment : http://vormingsmoment.be/

Kostpriis : € 20 (dit zijn officiële vaste tarieven)

Voorwaarden voor de begeleider :

- ingeschreven zijn in België en drager zijn van een identiteitskaart, afgegeven in België.

- sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt)

- niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen e voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd

- behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs vermeld staan binnen het jaar voor de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs.  Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner

- een verplicht vormingsmoment gevolgd hebben, dat 3 uur duurt, bij een hiervoor erkende rijschool of zelfstandig gebrevetteerde instructeur, als het voorlopig rijbewijs aangevraagd wordt vanaf 1/10/2017

 

Bron : GOCA (www.goca.be)

Infobrochure praktisch rijexamen cat. B : http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/brochures/Doc_133-AAN_B_NL_VLA2.PDF

 

Onze cursussen starten op volgende data. Let wel inschrijven is nodig!

 

LocatieDatumLocatieDatum

 GEEL

 

 

 

 

 

 

 

za 07/3/2020 8u30-11u30

di 24/3/2020 18u30-21u30

 

za 18/4/2020 8u30-11u30

 

di 19/5/2020 18u30-21u30

 

za 06/6/2020 8u30-11u30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIER

 

 

 

 

 

do 05/3/2020 18u30-21u30 

za 21/3/2020 9u-12u

 

do 02/4/2020 18u30-21u30

za 18/4/2020 9u-12u

 

do 07/5/2020 18u30-21u30

za 16/5/2020 9u-12u

 

do 04/6/2020 18u30-21u30

za 20/6/2020 9u-12u

 

KASTERLEE

deze gaan door

in het kantoor te Geel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILLE

deze gaan door

in het kantoor te Geel