1    

          theorieles of zelfstudie

   2    

          theorie-examen vanaf 17 jaar  

   3    

          6 uur praktijkles

   4

          stageperiode vanaf 17 jaar, min. 9 maanden en max. 36 maanden met begeleider

   5

          evaluatieles - proefexamen

   6

           vanaf 18 jaar praktijkexamen

 

STARTERSPAKKET VANAF  17  JAAR 

Dit starterspakket kan voor iedereen die wil starten met een rijopleiding, ook al weet je nog niet of je wenst verder te oefenen met een begeleider.
Na 6 uur rijles heb je, afhankelijk van je gemaakte vorderingen, de kans om op een veilige manier met je eigen wagen verder te oefenen.
Aan te raden is dat je begeleider de laatste lesuren bijwoont.
Verder oefenen met je begeleider doe je met een voorlopig rijbewijs van 36 maanden.
Overschakelen naar een ander voorlopig rijbewijs is altijd mogelijk.
De gevolgde lesuren zijn daarvoor geldig.
Evaluatielessen zijn tussentijds en/of voor het praktisch examen altijd mogelijk.
Na minimum 9 maanden (vanaf 18 jaar) kan je ofwel met de leswagen + lesgever van onze rijschool ofwel met eigen wagen praktisch examen afleggen.
Leerlingen kunnen gebruik maken van ons oefenterrein om verschillende manoeuvres te simuleren.
Wij helpen je hierbij graag verder.