1    

          theorieles of zelfstudie

   2    

          theorie-examen vanaf 17 jaar  

   3    

          20 uur praktijkles

   4

          stageperiode vanaf 18 jaar, min. 9 maanden en max. 18 maanden
          (geen begeleider vereist)

   5

          evaluatieles - proefexamen

   6

           praktijkexamen

 
DOORGEDREVEN  RIJOPLEIDING

Voorlopig rijbewijs ZONDER begeleider
Met de doorgedreven opleiding van 20 uur rijles mag je met een voorlopig rijbewijs
zelfstandig oefenen.
Na minimum 9 maanden (maximum 18 maanden) kan je het praktisch examen afleggen, ofwel met de leswagen + lesgever van onze rijschool ofwel met eigen wagen.
Evaluatielessen zijn tussentijds en/of voor het praktisch examen altijd mogelijk.
Voordelen van deze rijopleiding :
    1.    een grondige opleiding
    2.    geen begeleider vereist
    3.    veel rijervaring mogelijk omdat je niet afhankelijk bent van de beschikbaarheid van een begeleider.
 
Heb je geen begeleider of (nog) geen wagen dan bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks
met de  rijschool het praktisch examen af te leggen.
Meer info hierover in één van onze kantoren.
Leerlingen kunnen gebruik maken van ons oefenterrein om verschillende manoeuvres te simuleren.
Wij helpen u hierbij graag verder.