Wanneer kandidaten 2 x het praktijkexamen hebben afgelegd en niet geslaagd zijn moeten zij verplicht 6u rijles volgen

in een erkende autorijschool.  Tijdens deze 6u rijles wordt er grondig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Hierna kan er beslist worden of de kandidaat met eigen wagen of met wagen van de rijschool op examen gaat.