Beste klant,

 • De leerling dient voor aanvang van de theoretische lessen aanwezig zijn in het leslokaal.
 • Het gebruik van alcoholhoudende dranken voor of tijdens de les is verboden, alsook het gebruik van stimulerende middelen.
 • Het is verboden om te roken tijdens de lessen.
 • Het gebruik van gsm-toestellen is verboden tijdens de lessen.
 • Tijdens de theoretische lessen vragen wij aandachtig te zijn. Ordeverstoorders zullen door de leraar verzocht worden het leslokaal te verlaten.
 • De richtlijnen van de instructeur dienen tijdens te lessen praktijk nageleefd te worden. De instructeur mag de praktijkles stopzetten als de leerling zijn richtlijnen niet wenst op de volgen.
 • Als een leerling de ingeschreven lessen praktijk onmogelijk kan volgen, moet hij de rijschool hiervan minstens 2 werkdagen voor de aanvang van de lessen verwittigen.

Bij te laat of niet verwittigen worden de gemaakte afspraken voor 50% aangerekend.

 • Als een leerling het ingeschreven praktisch examen onmogelijk kan volgen, moet hij de rijschool hiervan minstens 5 werkdagen voor de aanvang van het examen verwittigen.
  Bij te laat of niet verwittigen worden de gemaakte afspraken voor 50% aangerekend.
 • Het cursusgeld voor de theorielessen moet voor het begin van de lessen of bij de eerste betaald worden.
 • Het cursusgeld voor de praktijklessen moet betaald worden voor de laatste rijles. De leerling krijgt een nota mee waar het te betalen bedrag op vermeld staat.
 • Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen
  enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.
 • Voor het tarief verwijzen wij naar de tarievenlijst op onze website.
 • Facturen zijn contant betaalbaar, hetzij op de overeengekomen vervaldag. Mocht de verschuldigde factuur niet contact betaald worden, hetzij niet op de overeengekomen vervaldag, dan is van rechtswege een rente verschuldigd ad 1% per
  maand als tevens een vooraf overeengekomen schadevergoeding begroot op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60.
 • Mocht een cursist bij de inschrijving voorbehouden dat de kosten van de opleiding door een derde (bvb. Werkgever, ouders, enz.) zullen voldaan worden, dan blijft de cursist solidair met deze derde gehouden tot betaling. Overeenkomsten tussen een derde en de cursist zijn aan de rijschool onder geen enkele tegenstelbaar.
 • Pas na de volledige betaling van alle lessen kan er een formulier voor aanvraag van het rijbewijs, voorlopig rijbewijs of attest voor theorie- of praktijkexamen afgeleverd worden.
 • De rijschool is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke voorwerpen tijdens de lessen.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van het Gerechtelijk arrondissement  van Turnhout. Eventuele klachten kunnen gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of/en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.