Nieuwe reglementering vanaf 12 maart 2020

De Raad van State heeft op 12/03/2020 het besluit van de Vlaamse regering vernietigd waarin  begeleiders

verplicht een vormingsmoment moeten volgen.

Het probleem was een bevoegdheidszaak.

Hierdoor bent U niet meer verplicht om het vormingsmoment te volgen.

Het voorlopig rijbewijs 36M kan zonder vormingsattest worden aangevraagd op het stadhuis/gemeentehuis.